Bilder från brännbollen

2012-06-06, 17:47:00 / Kategori: Skolan

2 bilder från brännbollen

2012-06-04, 18:17:34 / Kategori: Skolan

Jaa det är mig ni ser i mitten, den galna och fula typen...


Projektarbete - Alkoholism

2012-03-28, 08:08:00 / Kategori: Skolan
Här nedan kommer jag publicera hela mitt projektarbete där jag, zena, anisa och frida skrev om alkoholism. Det är lång text men ta er tid, iallafall scrolla ner till resultatet och diskussionen som är mest intressant! Arbetet ser mycket fulare ut här eftersom blogg.se inte kan visa alla ikoner man gjort i word, här kommer arbetet:

 

 

Innehållsförteckning

 

Innehållsförteckning 2

Inledning 3

Metod 3

Bakgrund 4-6

Syfte 7

Frågeställning 7

Resultat 7-13

Diskussion 14-15

Källhänvisning 15

 


 

 

Inledning

Vi heter Zena, Anisa, Frida och Martin och vi har valt alkoholism för att vi vill veta mer om sjukdomen, om hur man kommer ur det och om det finns någon faktor som kan göra att man just drabbas av sjukdomen. Vi vill också ha mer kunskap om alkoholism och vad det innebär att gå på AA-Möte.

Metod

1. litteratur:

Marias barn – Christina Andersson (1995)

Riskbruk och Missbruk – Katarina Johansson & Peter Wirbing (1999)

2. Internet: Vi har använt oss av följande källor eftersom vi hittade bra information där:

http://www.lindalen.com/AA.htm

http://www.socialpsykiatri.se/files/Ahorarkpoia_Missbr_%20psykiatri_Sven-Eric_Alborn_090120.pdf

http://en.wikipedia.org/wiki/Alcoholics_Anonymous

http://www.kriminalvarden.se

http://mars.hhj.hj.se/hhj_sql/luppen/files/alkvanor_hogstadie_foraldrar.pdf

3. Diagram: Vi gjorde flera diagram för att visa hur alkoholberoendet skiljer sig mellan killar och tjejer.

4. Enkätundersökning: Vi valde att göra enkätundersökningar för att komma fram till hur ungdomarnas alkoholvanor ser ut.

5. AA-Möten: Vi gick på AA-Möten, där fick vi mycket bra information om hur kroppen och hälsan påverkas av alkohol. Vi lämnade även enkätundersökningar där men det var bara två som besvarades. Vi valde att gå på AA-Möten för att träffa alkoholister och höra hur alkoholen påverkade deras liv.

Bakgrund

Alkoholen kan göra så att ungdomarna får kroppsliga skador, deras hälsa påverkas som ex: psykiska hälsa och förmågan att fungera socialt påverkas, liksom skolgången och arbetsförmågan. Alkoholen stör den växande tonåringens utveckling genom att skillnaden mellan arbete och lek upphör, man förlorar verklighetsuppfattningen och man får en känsla av att man blir annorlunda än vad man egentligen är, t.ex. en person som är tillbakadragen börjar prata och bli social när han/hon dricker.

Alkohol gör så att den unga tonåringen får en uppfattning av att han/hon klarar av mer än vad den kan. I en studie som man gjorde mellan kvinnor och män som hade alkoholvanor visade det sig att kvinnors drickande bestäms av deras attityder medans männen drack pågrund av grupptryck.

Skador på levern är ex: fettlever, leverinflammation, skrumplever och i värsta fall cancer. Dessa sjukdomar kan komma på levern som man har druckit i en längre tid, man kan få för högt blodtryck och mag- och tarmsjukdomar. De sjukdomar som kan uppstå i mag- och tarmen är magsmärtor, illamående, sura uppstötningar och kräkningar. Det som också kan hända efter långvarigt alkoholmissbrukande kan få skada i nervsystem, då kan man få krypningar i underbenen, fötterna och det skadar även hjärnan.[1]

 

Innan gymnasiet och under gymnasietiden

Ungdomar som gick i 9:an visade genom en nyare undersökning som gjordes år 2005 att 40 % av ungdomar dricker alkohol 4-5 gånger varje år och 5-10 % av ungdomarna dricker alkohol minst en gång i veckan. Enligt undersökningen så har ungdomar blivit vana att dricka alkohol innan de började på gymnasiet.

 

 

Allmänt om alkohol
Alkohol (Etanol, Etylalkohol, C2H2OH) är det äldsta berusnings och bedövningsmedel som människan känner till och använder.

Förr i tiden så användes alkohol som bedövningsmedel inom kirurgin, idag används alkoholen för att personer vill dricka till det påverkade stadiet och minska hämningarna så att de kan känna sig tryggare och får bättre självförtroende. Man beräknar att män har det lättare att hamna i ett alkoholberoende än kvinnor enligt en statistik som visade att 10-20% av männen som dricker alkohol hamnar i alkoholberoende och 5-10% av kvinnorna.

 

År 1977 fattade riksdagen ett alkoholpolitiskt beslut som gjorde att alkoholen skulle ändras i ett socialpolitiskt sammanhang, där målet var att alkoholkonsumtionen skulle minskas. År 1980 beslutade Sverige att minska alkohol konsumtionen skulle minskas med 25 % till år 2000 med stöd från Världshälsoorganisationens (WHO). Dödligheten i levercirros (Skrumplever) i Sverige beräknas vara 2-3 % av alla vuxna män som någon gång fått allvarliga alkoholproblem. 10 % av alla vuxna män drabbas någon gång i livet in i en period av allvarligt alkoholmissbruk. [2]

 

Vad händer i hjärnan?

Alkohol passerar cellväggen, den har ingen kroppsegen motsvarighet och verkar inte på någon särskild receptor. Däremot kan alkohol som en molekyl gå igenom cellvägarna i hjärnan och påverkar flera olika slags receptorer och signalsubstanser, Alkoholen gör så att endorfiner kommer fram och man får glada tankar av ruset och serotonin (som har betydelse för bl.a. sinnesstämningen). Alkohol kan ge en stimulerande och dämpande effekt och i större mängder så kan man bli trött.

Alkoholmolekylen är ganska liten men den når hjärnans nervsystem som gör att vi förändras. Vi släpper alla hämningarna, den som är tystlåten börjar plötsligt prata, den sorgsne blir glad och den oroliga får ro.

Hela kroppen påverkas

Personer som har mycket alkohol i blodet kan börja vingla, sluddra och tappa kontrollen över urin och avföring. Om en person har druckit och har kommit upp i ca 3 promille i blodet så kan personen bli medvetslös, men om man har druckit ännu mer alkohol och har högre än 3 promille så kan man istället dö i andningstillstånd. (Personer som har utvecklad tolerans krävs det större alkohol mängd än 3 promille för att det ska bli sådana effekter.)

 

Typ 1 alkoholism

Där miljön är orsaken, det är den vanligaste formen (75 % av alkoholisterna). Lika vanligt hos både män och kvinnor. Miljön kan t.ex. vara det sociala umgänget. Typ 1 alkoholism utvecklas i tidig ålder man förlorar kontrollen mer av den och orsaken till drickandet är för att slappna av.

 

Typ 2 alkoholism

Den ärftliga typen förekommer i huvudsak hos män och finns hos en fjärdedel (25 %) av alla alkoholister. Redan i tonåren börjar alkoholdebuten för många ungdomar och de dricker för att få kickar och positiva tankar.

Män som har svårare att hålla sig ifrån alkoholen lider av allvarliga sociala problem. Personer med antisocial personlighetsstörning har liknande problem. En teori är att det finns en koppling mellan typ 2-alkoholister och DAMP/ADHD. Man har också funnit en koppling mellan typ 2-alkoholism, antisociala personlighetsdrag och låg halt av enzymet monoaminooxidas (MAO).

De personer som ärvt föräldrarnas låga Mao-halter har större risk att utveckla ett alkohol beroende. Det gäller främst män. Man bör tänka på att personer med lågt MAO inte utvecklar missbruk utan hittar andra lösningar på sitt behov av omväxling och spänning.

Det tar bara ett halvår för någon i 14-15 års ålder som super en gång varje vecka att få samma symptom som en vuxen alkoholist som supit i 30 år.

 

Syfte

Vårt syfte är att göra en undersökning om ungdomars alkoholvanor och hur man tar sig ur ett alkoholberoende.

Frågeställning

-          Ålder för Alkoholdebut?

-          Föräldrarnas alkoholvanor?

-          Hur får ungdomar tag på alkohol?

-          Vilken hjälp finns det att få för att komma ut ur ett alkoholberoende?

-          Vad gör man på ett AA-möte?

Resultat

Ungdomarnas alkoholvanor

Enligt Johansson och Wibrings[3] kan tjejer som utvecklas tidigare börja dricka i alkohol i tidig ålder, ungdomar generellt dricker för att de tycker att det är socialt, gott och trevligt och kan bli lite lullig. Vissa ungdomar dricker bara för att få bli så fulla så att de kan göra idiotiska saker och sedan säga att det inte kommer ihåg någonting eller bara skryta om vem som tål mest. Men för många blir det här ett beroende eftersom de säger att de inte kan ha kul utan alkohol vilket är ett av de första symtomen när det handlar om missbruk och beroende. Det är inte heller ovanligt att personen som missbrukar inte inser det själv och därför börja neka till det.

Genom en undersökning som gjordes år 1995 har man sätt att nästan var fjärde pojke och var femte flicka brukar dricka alkohol motsvarande en flaska vin minst en gång i månaden. De flesta ungdomarna gillar att dricka sprit, vin, öl och blandrycker.

De flesta flickor föredrar att dricka söta dricker som (alkoläsk, cider) medans pojkarna gillar att dricka öl, främst folköl och mellanöl. /Marias barn [4].

 

I Sverige har alkoholen ökat bland ungdomar i åldern 16 år, pojkar och flickor dricker numera ungefär lika ofta och på grund av det så har fylleriet ökat kraftigt bland unga kvinnor. /Riskbruk av Missbruk [5]

 

Alkoholdebut och alkoholintag

I Europa under 1990-talet ökade alkoholen i flera länder, en av länderna var Sverige. I Sverige debuterade vi tidigare med alkoholen och vi har mer alkoholintag i landet än vad det är i Central- och Sydeuropa.

 

Ungdomarnas genomsnittsålder för alkoholdebuten är 14 år och sen ökar alkoholkonsumtionen upp till 20 års- ålder. Efter 20 års ålder minskas alkoholintaget. Undersökningen visar att bland de yngre personer dricker pojkar och flickor lika mycket men vid 16 års ålder så dricker pojkar mer alkohol än vad flickorna gör.

 

Ungdomar bjuds oftare på alkohol hemma, därför tror forskarna att det är det som har hjälpt till i den senaste utvecklingen. Föräldrarna menar om ungdomarna blir bjudna på alkohol hemma så ska de minska spänningen med berusningen och ungdomarna lär sig att handskas med alkoholen.

 

När man gjorde en ny undersökning visade det sig att ungdomar dricker mer alkohol än vad man hade trott, men när man berättade svaret för ungdomarna blev de inte förvånade. När man räknade ut i procent fick man fram att nittio procent av eleverna dricker alkohol och hälften av eleverna berättade även att de dricker alkohol varje helg. Sen kom man fram till att var femte elev spenderar sitt studiebidrag på alkohol och tobak.

 


 

Vägen ur alkoholismen

AA (Anonyma alkoholister) startades år 1935 av två alkoholister från USA, Bill W och Dr. Bob som upptäckte att de kunde hålla sig nyktra genom att dela sina erfarenheter med varandra.[6]

 

12-stegsprogrammet[7]

1946 började man använda ett program som omfattar tolv steg som används för att hjälpa den beroende att ställa egen diagnos. Programmet används nu för olika typer av beroende och över hela världen. Programmet beskriver alkoholism som en sjukdom, den första drinken kan starta ett sug efter mer, sjukdomen skapar mycket smärta och al­koholen fungerar som medicinering mot denna smärta.

 

Alkoholismen betraktas som en familjsjukdom, alla i familjen tvingas att anpassa sig till den beroendes agerande och på det sättet far de illa. På behandlingshemmen har man oftast familjedagar då anhöriga som make/maka, föräldrar och äldre barn själva får hjälp att förstå och hantera pro­blemet.

 

Behandling5

Man ger den beroende möjligheten att själv avgöra om han/hon är beroende eller inte.  Det kan vara svårt att påbörja de 12 stegen men på primärbehandlingar kan man få hjälp genom att gå på möten i ca fyra veckor, möten leds av utbildade alkohol- och drogterapeuter, ofta själva före detta missbrukare, även vårdare från avdelningen deltar i behandling.

Man börjar med att gå igenom de tre första stegen, man kartlägger sina tankemönster och tränar på att ändra de, man sitta i grupper i ca tre dagar i veckan, lyssnar på föreläsningar, ser filmer och gör individuella uppgifter, man har även möjligheten till enskilda samtal med en drogterapeut.

 

Syftet med behandlingen är att hjälpa den beroende att få insikt om sin sjukdom, finna hopp till en förändring och ta ett beslut om att göra denna förändring. Om man vill fortsätta behandlingen kan man söka till rehabavdelningen och skriver kontrakt inför behandling med krav på nykterhet/drogfrihet och aktivt deltagande. I den förlängda behandlingen går man igenom de förändringsstegen 4-9 och sen även underhållsstegen 10-12.

 

De 12 stegen ser ut såhär: [8]

1. Vi erkände att vi var maktlösa inför alkoholen - att vi förlorat kontrollen över våra liv.

2. Vi kom till tro på att en kraft, starkare än vi själva, kunde hjälpa oss att återfå vårt förstånd.
3. Vi beslöt att lägga vår vilja och vårt liv i händerna på Gud, sådan vi själva uppfattade Honom.
4. Vi företog en genomgripande och oförskräckt moralisk självrannsakan.
5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en medmänniska alla våra fel och brister och innebörden av dem.
6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
7. Vi bad ödmjukt Honom att avlägsna våra brister.
8. Vi gjorde upp en förteckning över alla de personer vi hade gjort illa och var beredda att gottgöra dem alla.
9. Vi gottgjorde alla dessa människor, så långt det var oss möjligt, utan att skada dem eller andra.
10. Vi fortsatte vår självrannsakan och erkände genast om vi hade fel.
11. Vi försökte genom bön och meditation fördjupa vår medvetna kontakt med Gud - sådan vi uppfattade Honom -
varvid vi endast bad om insikt om Hans vilja med oss och styrka att utföra den.
12. När vi, som en följd av dessa steg, själva hade haft ett inre uppvaknande försökte vi föra detta budskap vidare till andra alkoholister och tillämpa dessa principer i alla våra angelägenheter.


 

Enkätundersökning

Vi har gjort en enkätundersökning för gymnasieungdomar som är mellan 16 – 18 år och går på Polhemsskolan. Enkäterna delades ut till 24 killar respektive 23 tjejer och i resultatet kom vi fram till följande:

 

    

 

Få killar började med alkoholen i 12 årsåldern, resten började i 14 och 15 årsåldern och de flesta av tjejerna började med alkoholen i ungefär 13 årsåldern. Det är olagligt att dricka alkohol och köpa alkohol när man är under 18 år och då fick de tag på alkohol genom smuggling, kompisar och genom att ta från föräldrarna utan deras tillstånd.

-          På frågan ”Dricker dina föräldrar?” svarade 22 av 24 killar ja och 15 av 23 tjejer svarade ja.

 

    

 

 

-          Sista frågan var ”vilken ålder tycker du är lämplig att börja dricka alkohol?” och där tyckte de flesta av ungdomarna att det skulle vara 15 år och en tredje del av de tyckte att det är lämpligt att börja dricka under 18 årsåldern.

 

    

-          Ungdomarna svarade på frågan ”Hur ofta dricker du?".

Enkätundersökningen visade att killarna dricker mer än tjejerna eftersom 9 tjejer respektive 3 killar svarade att de inte dricker. Om man jämför ungdomarna som dricker kommer vi fram till att det är 21 killar respektive 14 tjejer som dricker alkohol.

 

Av de 21 killar som dricker alkohol är det 11 som dricker varje helg och 10 som dricker 1/månaden. Av de 14 tjejerna som dricker alkohol är det 6 som dricker varje helg och 8 som dricker 1/månaden och då visar undersökningen att killar dricker oftare än tjejer.

AA-Möten

Vi har själva varit på två Aa-möten där vi fick lyssna på de anonyma alkoholister då de berättade om hur de började dricka alkohol och hur de slutade dricka alkohol, de berättade hur deras liv har varit och hur de nu lever ett liv mellan mötena. Man börjar mötet med att läsa kraven för deltagandet och sedan läser man ur en bok som är skriven från alkoholister till alkoholister. Om det kommer nya deltagare brukar alla berätta vem de är, hur de började dricka alkohol och vad AA-möten gjort och betyder för dem.

I slutet av mötet stod alla runt i salen, höll varandras händer och tillsammans bad den här bönen. “Gud ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förvänta det jag kan och förstånd att inse skillnaden”.

Vi delade ut enkätundersökningsfrågor i slutet av mötet men det var bara två män som ställde upp och fyllde i enkäten. En var 32 år gammal och en var 50 år gammal och de började dricka alkohol när de var mellan 15 och 16 år .

I resultat på deras svar ser man att de började dricka alkohol pågrund av nyfikenhet och grupptryck och slutade dricka alkohol pågrund av att det var svårt att hantera alkoholen, de sårade nära och kära, gick emot deras värderingar, hamnade i bråk, hälsoproblem, skilsmässa mm.

De tycker att alkoholismen inte är något som de själva valde utan det är något ärftligt.

På frågan vilken ålder tycker du är lämpligt att börja dricka alkohol svarade de 18 år eller senare för då är man vuxen nog att kunna hantera alkoholen på ett rätt sätt.

 


 

Diskussion

Enkätundersökningen

Vi valde att dela ut enkäterna till lika många tjejer som killar för att vi vill jämföra tjejernas och killarnas alkoholvanor.

På enkätundersökningen som vi delade ut svarade hälften av ungdomarna att deras föräldrar dricker nästan varje helg och då förstår man varför själva ungdomarna dricker varje helg, eftersom deras föräldrar också gör det så måste det vara något som är naturligt inom familjerna. I svaren ser man att många av deras föräldrar dricker och att det är orsaken till varför ungdomarna själva började dricka, alltså att alkoholismen är något ärftligt.

 

Nästan hälften av ungdomarna dricker varje helg vilket kan leda till att man påverkas av alkoholen och får svårt att koncentrera sig på lektionerna.

På frågan dricker du alkohol svarade åtta tjejer nej, några av dem skrev på pappret ”aldrig i livet”. Tjejerna gå i klass VO1och nästan 8 tjejer i den klassen är muslimer, därför tror vi att det är orsaken till varför de inte dricker eftersom alkoholen är något otillåtet inom Islam.

 

Orsaken

Vi tycker att alkoholismen orsakas av grupptryck, miljö, vänner, samhället eftersom det finns tillgång till alkohol på olika ställen och då blir det lätt att få tag på alkoholen t.ex. genom krogar, Systembolaget, genom vänner, folk som smugglar alkohol och säljer till ungdomarna, och man tar alkohol hemifrån utan föräldrarnas tillåtelse.

 

Barn till alkoholiserade föräldrar har lättare att bli alkoholister än andra barn och det beror på föräldrarnas vanor, eftersom man växer upp i en miljö med människor som dricker mycket så påverkas man själv av det. Föräldrarna bryr sig mindre om barnen eftersom de prioriterar alkoholen, därför blir barnen olyckliga, börjar ta föräldrarnas vanor och dricka utan att tänka på det. Orsaken kan även vara ärftligt pågrund av att man ärver föräldrarnas gener och då måste man vara försiktigt med alkoholen och tänka på att man har större risk att bli alkoholist.

Enkätundersökningen som vi lämnade på AA-möten besvarades inte, det var bara två som ställde upp och svarade, resten ville inte göra det. Det kan bero på att vi har varit där och träffat de och då blir det ingen anonym enkätundersökning. Om vi hade varit där och lämnat enkätundersökningen och gick tillbaka veckan efter för att hämta de så hade fler personer besvarat enkäterna.Vi gick på AA-Möten, där vi fick mycket bra information om hur kroppen och hälsan påverkas av alkohol. Vi valde att gå på AA-Möten för att träffa före detta alkoholister och höra hur alkoholen påverkade deras liv.

 

Det som vi upplevde då vi gick på mötena var att det var fascinerande, vi fick en ny uppfattning och såg det från ett annat perspektiv eftersom de var helt annorlunda än vad vi förväntade oss, de var helt normala personer och brann för det de gjorde, de hjälpte varandra att komma ur alkoholismen och berättade för varandra om hur alkoholen påverkade deras liv, vi såg de har initiativ eftersom de samlade pengarna till fikat och samarbetade väldigt bra.

 

 

Källhänvisning

[1] Christina Andersson (1995)

2 Katarina Johansson & Peter Wirbing (1999)

http://www.socialpsykiatri.se/files/Ahorarkpoia_Missbr_%20psykiatri_Sven-Eric_Alborn_090120.pdf

 [1] http://www.1177.se/Gavleborg/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Alkoholberoende/

1 Marias barn – Christina Andersson (1995)

2 Riskbruk och Missbruk – Katarina Johansson & Peter Wirbing (1999)

3 Text från häftet Droger A-Ö

[3] Författare till boken Riskbruk och Missbruk

[4] Marias barn – Christina Andersson (1995)

5Riskbruk och Missbruk – Katarina Johansson & Peter Wirbing (1999)

[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Alcoholics_Anonymous

[7] http://www.kriminalvarden.se

[8] http://www.lindalen.com/AA.htm


Maffia gänget <3

2012-03-12, 18:18:26 / Kategori: Skolan

Frida, Anisa, Zena och jag! :D

Kryssning, mössa och tenta

2011-09-22, 18:07:53 / Kategori: Skolan
Idag ahr det varit en ovanligt bra dag för att vara torsdag, brukar annars hata torsdagar för dom är sega och man vill bara att dagen ska ta slut.
kl 8 på morgonen skulle vi från klassen träffas i aulan för att prova studentmössa. Självklart tog man  det bästa. Mössan är gjord av kashmir med swarkowski sten frampå omringat av äkta guld! ;) köpte även till tuta och mobilficka som kan vara bra, priset är oviktigt för allt detta ^^
Studentkryssningen är även bokat och jag komemr dela hytt med Maja, Hannah och Lisa. Tråkigt nog är bara jag singel av oss fyra så det blir bara jag som kan dra hem någon i hytten, haha nejdå

Hade även salstenta idag i svenska B och samhällskunskap, vi har jobbat med ett temat som satt ihop med båda kurserna. temat var "Utopi och Dystopi", säger det er nått? det gjorde det inte för mig heller. Men utopi kan man kortfattad skriva att det är drömsamhälle som är felfri och dystopi är tvärtom, ett mardrömssamhälle. Men vi kunde inte bara hitta på och välja ett av dom två ämnerna. Utan vi fick inriktna oss antingen på övervakning av samhället eller genmanipulation. Jag valde övervakning och det gick mycket bättre än vad jag trodde!
Funderar på att visa mitt arbete här så kan ni läsa det, mitt arbete innehöll en dyster berättelse och sen diskussion.

Aja det vart lite text i detta inlägg ovanligt nog haha

Veckans trökigaste dag

2011-09-08, 18:14:10 / Kategori: Skolan
Torsdag, lika tråkigt som vanligt. Man vill bara att det ska vara fredag! och idag var det bara väldigt onödigt att gå till skolan kändes som. Hade först svenska till 09:50, sen sa läraren att lektionen efter var inställd för samhällsläraren var sjuk så vi hade ingen lektion först 12:30, när vi kom till klassrummet då kom svenska läraren tillbaka och sa att lektionen vi skulle ha då var också inställd för att den läraren var med sjuk -.-' Så vi fick vänta ytterligare någon timme och sen hade vi en kort lektion på slutet......

Ska strax dra till gymmet och träna bort mitt dåliga humör, skönt att komma igång med träningen!

Vanlig tisdag

2011-09-06, 18:12:06 / Kategori: Skolan
Hellu, orkade inte blogga igår. Tänker inte tvinga mig själv att blogga utan det gör jag när jag känner för det!
Idag är det tisdag vilket innebär kortdag i skolan, började 10:10 och slutar 13:50. Hade religon först men det var mest samhälls och etiklektion om du frågar mig, sen var IKT bara där vi gick igenom lite grejjer bara. Efter skolan stannade jag och några till kvar för att prata med läraren om projektarbetet. Jag, anisa, zena och frida ska skriva om alkoholism. Vi kommer göra mycket praktiskt bl.a en intervju om någon ställer upp, så ni får se den efter jag blivit klar med arbetet i skolan och det kan hända allt ifrån tidig vintern till våren. Återkommer med det när det blir klart.
Vi planerade klart temat för skolfotot som vi ska ha imorgon, vi på OP3A kör med "psykiskt sjuka patienter/poliser/sjuksköterska etc..." Tänker inte avlöja hur jag ska klä mig men det kommer bli jäkligt kul!!!!

Ska strax iväg och gymma, måste först bara iväg och fixa lite secret stuff ;)

Torsdag

2011-08-25, 17:32:32 / Kategori: Skolan
å du sega torsdag...
Som varenda torsdag så är det segt, har aldrig haft bra tidern när det gäller de dagarna. Men imorgon slutar jag tidigt.
Vad har jag gjort i skolan idag då? Joo först var det svenska där vi börjat med Utopi och Dystopi, på samhällslektionen efter svenskan håller vi på med samma för det hör tydligen ihop. Sen stog det tur för hemsjukvård där vi bara kollade på film, och etik hade vi sista lektionen där vi just snackade om....etik!

Rolig dag va? förhoppningsvis blir det krogen imorgon om min halsont har släppt!

Lika värdelöst idag som igår

2011-08-19, 11:42:53 / Kategori: Skolan
Tjenare, hemma tidigt idag med. Började skolan kl 9 och kl 10 fick vi sluta -.-'
Men på måndag blir det lektioner, skönt för dte är så drygt att åka så mycket buss för ingenting?

Aja ska strax käka sen blir det fotografering, en speciell än så håll utkik!! ;)

Första dagen i skolan avklarad!

2011-08-18, 12:45:33 / Kategori: Skolan
Sådär då var hemma från skolan, kul att träffa klassen igen. men hann inte prata med alla för vi var så kort där. Imorgon blir dte längre dag så då får jag höra mer hur alla har haft det. Nu ska jag käka lunch sen blir det Modell fotografering ;)

Sista året med er kommer bli oförglömligt!

2011-08-15, 15:51:11 / Kategori: Skolan

Love you all OP3A <3

Väntade länge, för ingenting

2011-05-24, 19:50:09 / Kategori: Skolan
Idag har det varit den absolut trökigaste dagen i skolan, började halv nio som vanligt. bara de som hade rest skulle komma till skolan. SJälvklart satt  man helt själv med läraren första halvtimmen....Sen kom det en till och det var bara vi som gjorde klart resterna (Många sket i att komma till skolan trots de haft rester). Så det var bara jag och amanda x)
Sen slutade lektionen kl 11 och alla kunde gå hem, förutom jag...För jag hade ett matteprov kl 3 -.-' Kul och vänta 4 timmar på ett prov? Gick ner på stan och käkade på donken och shoppade lite (Ni får se det senare). Läste mina mejl innan jag skulle dra iväg till provet, då skrev min mattelärare att hon att jag skulle göra prov på kapitel 2. Och jag som trott och pluggat som fan på kapitel 3... ÅÅÅÅHHHHHH!!!!! Så provet gick as dåligt och jag kommer säkert få IG i Matte B. Men ska mejla och höra lite om jag kan få en ny chans!

That´s my day

Dagen gick fruktansvärt fort!

2011-05-19, 16:59:17 / Kategori: Skolan
Hellujsan, skolan var kul idag. Spelade bännboll och kubb på idrotten. Självklart äger jag ut alla ;) Hade faktiskt min sista idrottslektion för resten av mitt liv. Saknar att inte får röra mig men skönt att slippa alla uppgifter! Motionen sysslar jag med på fritiden ändå så. Sen var det tur för omvårdnad, vi fortsätter lära oss om döden och hur man kan se om någon håller på att dö. Ganska sorgligt ämne att hålla på med, trodde att jag skulle få se en död människa under praktiken men alla höll sig i livet under tiden jag var där.
Sista lektionen var barn & ungdomssjukvård, där hade jag en muntlig redovisning om Polio, gick bra. Så skönt att man kan stå inför klassen utan att vara nervös ^^ Tycker stämningen har blivit bättre nu i slutet av våren!
Ska strax dra iväg till ungdomsgården, måste spela lite Cityville först ;)

Hare bra, för de har ja

Boring monday...

2011-05-16, 16:07:20 / Kategori: Skolan
idag vare måndag då...
Hade energi debatt på naturkunskapen, där pratade jag om Vågenergi. Fick VG på den :D Men läraren sa att jag ligger på G+ i betyget, så det blir g bara -.-' Jag kan verkligen få MVG i naturkunskap om jag vill! men vafan vi har aldrig nått prov och hon är hemma ofta med sjukt barn så det är svårt för mig att bevisa vad jag kan...
Sen efter det hade jag 3 timmars håltimme tills musiken, där skrev jag en musikrecension och sen fick jag snacka betyg, får G där med! hade VG i musik i 9an, synd problemet är samma att jag inte kan bevisa vad jag kan + Att jag är lite bekväm.
Nu är man hemma då och det lär inte hända så mycket mer ikväll heller

Drygt att lida av Hypotoni!

2011-05-05, 18:30:47 / Kategori: Skolan
Hellujsan, gårdagen var så dryg så jag orkade inte skriva nått här på bloggen. Har bilder jag tagit borde visa men min lathet tar över och vill aldrig göra det. Idag gick jag länge i skolan som jag gör varje torsdag...
På morgonen hade jag idrott utomhus för första gången, var ovanligt kul för vi spelade brännboll och kubb, självklart äger man alla på det ;) imorgon väntar ett idrottsprov bara sen är jag äntligen kvitt med det! Fast jag kommer ändå sakna idrotten lite för då får man röra på sig utan att någon lärare klagar.
Efter det väntades omvårdnad och Barn&ungdomssjukvård. Kände hur jobbigt det avr att jobba p.g.a av mitt låga blodtryck (hypotoni). Går i släkten med det, men det brukar vara lugnt vanligast. Gäller bara att tänka på att inte resa sig upp för snabbt när man ligger ner för då ser jag alltid stjärnor x) sen så är jag as dålig på att dricka vatten, så då sjunker trycket ännu mer, låg runt 105/59 senast jag kollade för en liten stund sen. Skitsamma jag ska inte babbla mer om mina problem.

Hörs soon chickens!

Flummig onsdag

2011-03-16, 17:20:19 / Kategori: Skolan
Mätt och belåten är jag nu, nyss käkat.
Skolan var ganska värdelös idag med. På morgonen fick vi veta att min samhålls lärare var sjuk så vi fick jobba klart själv med en filmanalys. Sen på svenskan lyssnade vi på några som pratade om personlig assistans. Inte så intressant för min del....Sist på omvårdnadslektionen tränade jag på att ta blodprov och sätta kateter, kommer bli väldigt användbart tills nästa vecka under min praktik ;) Jag får ju göra båda två tro det eller ej så försök att inte skada er nu så ni får träffa doktor martin, haha!
Efter skolan passade jag på att övningsköra hem, köra hem och från gävle i helgen och körde hem från mammas jobb igår och idag. Börjar bli riktigt säker med bilen men har fortfarande en del kvar att lära. t.ex. fick parkera...

Nu ska ja dra ut och åka skidor för sista gången hemma (Vet att jag sa det igår men vädret har ändrats som gjort att jag kan göra det idag). Sen måste jag packa kalrt allt tills imorgon, berättar om det strax ;)

Vanliga tråkiga tisdag...

2011-03-15, 17:05:49 / Kategori: Skolan
Hellu, det är så skönt att komma hem och solen fortfarande skiner. Dagen har varit lugn och ganska hopplös!
På morgonen hade vi omvårdnad, där pluggar vi om hjärtsvikt och jobbade med ett patientfall hela dagen. Lärde mig inte så mycket...
Sen på lunchen fick jag gå och hämta busskort jag ska ha inför min APU som börjar nästa vecka på akuten ;) Längtar som satan men det kommer bli tråkigt att inte få träffa klassen innan 2 maj =( Svenska hade vi hela förmiddagen, alla fick redovisa sin muntliga redovisning om språket. Men vi var indelade så några fick speciallisera sig inom ett speciellt område, jag fick göra det om Invandrarsvenska. Gick jättebra för mig! Dock fick jag vänta hela 2 TIMMAR på min tur. Tog en jävla tid -.-

Nu ska jag ut och åka skidor för sista gången här i gårdskär för i vinter. Blir mer skidåkning på fredag på annat håll ;)


ps....Javet att jag knappt lägger ut några bilder, men hur tror ni jag ska kunna få till fina naturbilder när allt är slaskigt ute??? Snart får ni se fina fjällbilder!

Dagen

2011-03-08, 20:37:09 / Kategori: Skolan
Hello bitches, uppdateringen suger om dagarna. Är väl medveten om det och det är INGEN idé att hålla på tjata och påminna mig om det. Ni behöver inte heller säga hur dålig den är etc...Hur tror ni då jag blir mer sugen att fortsätta blogga när min dator är fixad?
Iaf, detta har hänt idag:
På morgonen hade jag omvårdnad, då snackar vi om hjärtsjukdomar och puls. Även två personer från kommunen pratade om jobb avtal och annat snack. På torsdag ska jag med sjukvårdsklassen till Akademiska sjukhuset i Uppsala för att kolla på en hjärtoperation, fattar ni hur kul det kommer bli?? ;) Kameran följer med då FAST det kommer inte bli fotande under själva operationen, det får jag inte göra...Men det kan va kul att fota innan och efter? Ska kanske stanna kvar med några kompisar efteråt för vi får sluta och då kan man lika bra stanna kvar och kika runt lite i uppsala.
Efter omvårdnad stod svenska på tur, där jobbar jag med nysvenska eller "invandrar svenska" med annat ord. Ganska kul och man har ju lite kunkskaper om det ;) Engelska hade jag sista lektionen och där kollar vi på en film om tyskland under hitlers tid. Fast det handlar inte om hitler eller sånt man sett från andra världskriget, utan från en familj som under den tiden. det är fokus på den yngsta barnet i familjen som är 8 år. Hans pappa är hemligt högt uppsatt soldat som ser till att judarna blir fängslade och dödade. En väldigt stark film som berör en! Men vet ej vad den heter x)

See yah

Börjar bli sjuk ;(

2011-02-08, 17:33:07 / Kategori: Skolan
Idag mär man inte topp, känner att jag börjar bli sjuk. men det är inte så konstigt när det är as många som är sjuk. Skolan var ganska lugn som tur var. Hade omvårdnad på morgonen och då gick jag, zena, anisa och frida till apoteket vid södertull. Jag och frida skulle fråga om läkemedel vid Crohns sjukdom (En tarmsjukdom vi jobbar med). Men hon som jobbade vid kassan visste inte enns vad det var? det tycker man endå om man jobbar på ett apotek? okunnighet gillas inte!
Svenska och engelska stod på tur sen, blev lite babbel om allt möjligt, på slutet planerade vi inför morgondagens trivselkväll med klassen i skolan på kvällen. det kommer bli kul men hoppas jag mår bättre då.

Strax ska jag iväg till ungdomsgården för att kolla på film, see you later alligator

Finally friday

2011-02-04, 17:04:15 / Kategori: Skolan
Så skönt att komma hem på fredagarna och njuta av ledigheten, skolan var lugnt och inget speciellt hände. Efter skolan drog jag och frida ner på stan och käkade på mc donalds, var så jävla gott! Dom hade renoverat om där helt och var mycket fräschare nu.
Sedan gick jag själv till JC och prövade chinos, dock passade inget mig. Medium satt bra vid benen men för trång vid midjan. Prövade large också men den var klart för stor -.- Fick hjälp av personalen som var snäll, ska komma tillbaka nästa vecka och så ska dom sy om lite på byxorna, helt gratis ;) hittade också en snygg tröja men fick så bråttom till bussen och jag hann inte köpa nått...

Har nyss åkt skidor för att bränna bort lite kalorier från feta maten jag käkade idag, ikväll kommer gamla kompisar hit. Så vi räkna med dålig uppdatering!

Tidigare inlägg
bloglovin
Martin Bejerfjord

Skapa en profillänk